Home » Aktualności » Specjalna nagroda dla Fundacji „Braterstwo”

Podczas X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk wręczyli nagrody w konkursie na Wolontariusza Roku 2015 i dla Najlepszej Inicjatywy Roku 2015.

Starosta przyznał specjalna nagrodę Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo” z Krynicy-Zdroju za inicjatywę „Podziel się książką”. Akcja „Podziel się książką” została zorganizowana, aby pomóc naszym rodakom mieszkającym na Wschodzie. Dzięki tej inicjatywie na Wschodzie zostaną otworzone dwie nowe biblioteki, a cztery istniejące – doposażone w książki. W akcji „Podziel się książką” brały udział dzieci i młodzież, a także kluby seniorów, strażacy, bibliotekarze, księża, motocykliści.  Tylko w ubiegłym roku zostało wysłanych kilkaset książek do nauki języka polskiego na prośbę mieszkających tam rodaków. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, z krynickiej akcji powstała akcja ogólnopolska.

W spotkaniu wzięli udział m.in. radni z Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, Anna Brach – dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, nad całością czuwała Janina Złotnicka – dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, w którym odbywało się spotkanie, a prowadził go Andrzej Zarych – dyrektor Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.