Home » O Fundacji

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Fundacja „Braterstwo” działa bardzo dynamicznie, ma na swoim koncie między innymi: organizację pobytu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju przedstawicieli polityki, biznesu, kultury, edukacji i sportu z Obwodu Winnickiego.
Wizyta ta zaowocowała podpisaniem przez naszą fundację Umowy Partnerskiej
z reprezentowanym przez Prezesa Oleksija Gawrylowa, Winnickim Obwodowym Oddziałem Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej „Ukraina – Polska – Niemcy”. W styczniu 2014 roku podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy naszą Fundacją a Euroregionem „Dniestr”. Ze strony Euroregionu „Dniestr” umowę podpisał Dyrektor Centrum Koordynacyjnego Volodymyr Merezhko. Powyżej wspomniana umowa skutkować będzie w niedalekiej przyszłości możliwością rozszerzenia współpracy międzynarodowej o Mołdowę i Gruzję.
Sam fakt podjęcia decyzji o współpracy z nami przez tak prestiżowe podmioty, funkcjonujące już wiele lat i mające ogromne doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej świadczy o tym, że doceniono nasze dotychczasowe działania
o których wspomnimy poniżej. Olbrzymim bodźcem do dalszej pracy była informacja, przekazana przez naszych przyjaciół z Ukrainy, iż Fundacja „Braterstwo” jest najprężniej działającą organizacją pozarządową na linii Polska – Ukraina.
Fundacja „Braterstwo” już trzykrotnie zorganizowała przyjazd laureatów konkursu piosenki „Muzyczna Parasolka”, który cyklicznie odbywa się w Winnicy. Występy naszych przyjaciół zza wschodniej granicy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a wśród występujących gości nierzadko można było usłyszeć prawdziwe perły wokalistyki, zarówno muzyki łatwej i przyjemnej jak też operowej. Tu przykładem jest Iryna Szwec, która w tym roku zachwyciła swoim głosem słuchaczy przebywających na koncertach plenerowych, jak też tych którzy mieli przyjemność wysłuchać Pani Iryny podczas jej występu w jednym z krynickich kościołów.
Zainicjowaliśmy współpracę pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi z Ukrainy
i Polski.
Kilkukrotnie Fundacja „Braterstwo” była współorganizatorem przyjazdu do Krynicy dzieci z Chmielnika, miasta-uzdrowiska które ma umowę partnerską z Krynicą-Zdrój, a także uczestniczyła w organizacji wyjazdu młodych hokeistów krynickich na turniej do Winnicy. Byliśmy współorganizatorem turnieju w hokeju na lodzie który odbył się w Krynicy-Zdroju. W turnieju uczestniczyli młodzi hokeiści z Winnicy (Ukraina) , z Bardejova (Słowacja), z Krakowa (Cracovia) i z Krynicy.
Wizyta młodych zawodników z Ukrainy , Słowacji i Krakowa była dla nich wspaniałą przygodą i okazją do zadzierzgnięcia przyjaźni z ich rówieśnikami z Krynicy-Zdrój.
Doprowadziliśmy do podpisania umowy o współpracy pomiędzy szkołami z Ukrainy
(szkoła muzyczna z Winnicy i szkoła z Chmielnika) i Polski (szkoła muzyczna oraz gimnazjum z Krynicy-Zdrój).
Działania Fundacji „Braterstwo” w istotny sposób zwiększyły promocję i reklamę naszego regionu i Krynicy-Zdrój w obwodzie Winnickim, co przejawia się dużo większą ilością zainteresowanych przyjazdem oraz przyjeżdżających do nas turystów.
Jeszcze przed powstaniem Fundacji „Braterstwo” jej założyciele zrobili bardzo wiele na rzecz współpracy między Ukrainą , Słowacją i Polską. Już wówczas zorganizowano przyjazd dzieci z winnicy do krynicy-Zdrój , wtedy także rozpoczęto cykliczną imprezę tj. plener malarski dla artystów z obwodu Winnickiego który nazwany został „Braterskie spojrzenia” . Artyści malarze z Ukrainy w bieżącym roku przyjadą do Krynicy po raz trzeci. W planach Fundacji jest zorganizowanie w tym roku pleneru malarskiego w Krynicy – Zdrój dla uzdolnionych dzieci z Ukrainy.
Sukcesem założycieli Fundacji , jeszcze przed jej powstaniem , jest doprowadzenie do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Chmielnikiem a Krynicą – Zdrój.
W planach naszej Fundacji jest organizacja szkoleń dla samorządowców z Ukrainy
a także realizacja turnusów nauki języka polskiego dla ukraińskiej młodzieży.
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały , że zaangażowaliśmy się również w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pomagamy naszym przyjaciołom dostarczając lekarstwa , materiały opatrunkowe , odzież dla dzieci których rodzice walczą w ATO a także odzież właśnie dla tych walczących. Organizujemy imprezy oraz koncerty charytatywne by w jakikolwiek sposób pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy.