Home » Aktualności » Zimowa Krynica gości dzieci z Winnicy

W dniach 3 -10 stycznia malowniczą zimową Krynicę Zdrój zwiedała grupa dzieci w raz z opiekunami z Centrum Rozwoju i Partnerstwa ,,Polonia” z Winnicy. Celem wizyty było zapoznanie z kulturą, oraz tradycjami naszego regionu.

 Przyjaciele z Winnicy zostali mile przyjęci przez burmistrza Krynicy Zdróju Pana Dariusz Reśko. Główną ideą  projektu to przede wszystkim lekcje języka polskiego które odbywały się w Gimnazjum w Krynicy Zdroju, razem ze swoimi polskimi rówieśnikami siadali do ławki i poznawali mowę swoich dziadków.  

>